RITA 
Komponist: Geatano Donizetti. Libretto: Gustave Vaes
Oversettelse: Cecilie C. Ødegården, Øystein Skre og Trond Bjerkholt
Dialoger: Kristen Grødem
Regi: Kristen Grødem

Roller:
Rita – vertinne (Cecilie C. Ødegården)
Beppe – hennes ektemann (Trond Bjerkholt)
Gasparo – hennes tidligere ektemann (Øystein Skre)
Bortolo – italiensk kelner (snakkerolle, pianist Andrea Secchi)

Varighet: 1 time og 15 min. Program: rita-program


LA CAMBIALE DI MATRIMONIO 

Komponist: Rossini
Oversettelse: Trond Bjerkholt, Kjersti Kongsund, Øystein Skre og Cecilie Ødegården
Oversettelsesarbeidet er i gang – PREMIERE er ventet høsten 2017
Roller:

LE DOCTEUR MIRACLE
Komponist: Bizet
Oversettelse:
Fremtidig prosjekt